خط خط این مطلب رو با دقت بخوانید ...

هیچ کس دوست ندارد بمیرد، حتی کسانی که به بهشت اعتقاد دارند و می‌خواهند به بهشت بروند دوست ندارند که مرگ راه ورود آن‌ها به بهشت باشد.

به هر حال مرگ سرنوشت مشترک همه ماست. هیچ کس تاکنون از آن فرار نکرده، و باید دقیقاً به این طریق باشد. چرا که مرگ به احتمال زیاد بهترین اختراع زندگی است. مرگ مأمور تغییر زندگی است. مرگ "قدیمی" را پاک‌سازی می‌کند تا راه برای "جدید" باز کند.

زمان تو محدود است. آن را با کپی کردن زندگی دیگران به هدر نده. نگذار که دگم بودن (همان چیزی که نتیجه زندگی کردن و دنبال کردن افکار دیگران است) تو را به تله بیاندازد. اجازه نده که صدای نظرات دیگران صدای درونت را خفه کند.

و برای دنباله روی از قلب و بصیرتت شجاعت داشته باش. این‌طور به نظر می‌رسد که قلب و بصیرت تو می‌دانند که تو چه می‌خواهی بشوی و باقی چیزها از درجه دوم اعتبار برخوردارند.
==========================
"استیــو جابــز" کسی که تا دم مرگ از کار تلاش خدمت دست نکشید و آرزوهایش را محقق کرد....

واقعا سمبل تلاش و خلاقیت والگویی مدیریتی کاملی هست و عقایدش هم در نوع کلامش پیدا ...