طنزی زیبا از رضارفیعی (قندپهلو) در تجلیل شهدای والامقام:


خوشا آنانکه قبل از تانگو مردند

بدون لاین و واتسآپ جان سپردند‌

خوشا آنانکه در وایبر نرفتند

به دور از فیسبوک در خاک خفتند

همانهائی که از تانگو بریدند

زاینترنت به اونترنت پریدند

همانهائی که یک فایلم نداشتند

کامنت عشق بر عالم نوشتند

همانهائی که خیلی کار درستند

به این پست مجازی دل نبستند

همانهاکه سعادت را خریدند

شهادت را لایک کردند و پریدند ...