داشتم تو فیسبوک تو پیج آزادی های یواشکی پست های جدید می خواندم .....


تا به یک پست رسیدم ...


مرا به فکر واداشت ...

تا بفهمم اشتباهات فردی من چگونه می تواند رقم بخورد

 نوع حرف زدنم ...

نوع نگاهم به مردم...

 نوع بر خوردم ....

چگونه می تواند تفسیر شود ....

تحریف شود ....

باز نشر شود ...

برداشت آزاد شود ...

و در آخر دین تخریب شود ...

به چه راحتی اعمال رفتار من باعث زیر سوال رفت دین شود ....

و اشتباهات فردی ما از منظر دین معنی شود ...

و هزاران فکر دیگر ...


همه با همه با خواندن مطلبی که حتی به زبان انگلیسی هم نشر شده ... 


من خودم توی تلوزیون ایران شنیدم

که یک روحانی میگفت علت باران های سیل آسای اروپا و امریکا بی حجابی زنان است من هم روسری از سرم برداشتم و به اسمان نشانش دادم تا بارانش را ببارد بر سر زاینده رودمان شهر من بی زنده رود و من با روسری همیشه غمگین است

I heard with my own ears that a clergyman said on an Iranian TV channel that women's bad hijab causes rainstorms and floods. And that's why they happen often in Europe or the US. So I'll take my scarf off and show it to the sky so that it pours down on me and fills our Zayandeh Rood (a river that has had no water flowing in it during the past few years). This city without this river flowing through it is sad; and so am I with a scarf on my head!


خوب که فکر می کنم یادم به روایت زیر از جلد نهم کتاب مستدرک الوسائل می افتد:


امیرالمؤمنین علی(ع) فرمودند: « آدمی در زیر زبان خود و در خبایا و خلوات و کنج و گوشه‌ی زبان خود پنهان است و با زبان آشکار می‌شود. هر حرفی که می‌خواهید بزنید، ابتدا آن را وزن کنید. این حرفی که می‌خواهید بزنید چقدر می‌ارزد؟ اگر بسیار با ارزش است به زبان بیاور تا بگویند تو باارزش هستی. اگر به زبان سخن گفتی، مردم را تو را به سخنی که گفته‌ای می‌سنجند؛ زیرا زبان با ذهن پیوند دارد. ذهن فکرساز است و انسان است و فکر و خرد و اندیشه‌ی او. ابتدا سخن خود را بسنج، سپس به عقل و معرفت عرضه کن. عقل و معرفت به تو سنجه‌هایی می‌دهند که می‌توانی سخنان خود را با آنها بسنجی. اگر دیدید که حرف شما برای خدا و در راه خداست، پس حرف بزنید، و اگر اینگونه نبود سکوت کن که سکوت بهتر است. اصلاً عبادتی آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر و در عین حال پرمنزلت‌تر و برتر از زبان نیست. مگر نمی‌بینید که خداوند نیز با پیامبرانش هیچ ارتباطی جز زبان ندارد و نمی‌بینید که انبیاء نیز با مردم پلی جز زبان ندارند؟»


چه بسیارند عبرت ها و چه اندکند عبرت گیرندگان