آقاى روحانى, مچکریم که:

1-مسکن مهر رو تعطیل کردی
2 - بنزین بی کیفیتتون رو گرون تر بهمون میدی
3-آب و برق و گاز رو ۲۵ درصد گرون تر میکنی
4-تورم رو فقط تو آمارها مهار کردی
5-آبرومون رو جلوی آمریکا بردی و تحقیرمون کردی
6 - بیخیال تولید و اشتغال شدی و چسبیدی به مذاکرات
7-ما رو قبل از عید واسه چهار تا دونه تخم مرغ و برنج هندی به صف کردی
8-برای تغییر مسئولین به جای داس از کمباین استفاده کردی
9- هر کس ازت انتقاد کنه رو بیسواد میخونی
10- هر جا کم میاری تقصیر ها رو گردن دولت قبل میندازی
11-قرار شده هرکى یارانه بگیره,بانک ها بهش وام ندن!
12- براى ندادن 45 تومان پولى که احمدى نژاد,با عزت میریخت تو کارت بانکى,ملت رو مجبور میکنى تو فرمها اعلام گدایی بکنن!
13- روزنامه اى که سیاست هاى دولت رو به حق به نقد کشید بستى!
14-برنامه هسته اى رو که با خون شهدا ساخته شده بود رو داغون کردى!
15- شعار امید دادى ولى ملت رو ناامید و اسرائیل رو طبق گفته خودشان, امیدوار کردى!
16- دولت قبل رو گدا پرور نامیدید ولى الان خودتون به گدایی چندتومان پول یارانه ملت افتادى!

ر-و-حا-نی -پشیمونیم


الان دادشم کوچیکم که دوم دبیرستان گفت اضافه کن ...کرایه تاکسی از امروز شد کورسی ۳۵۰ تومان 

بابام گفت نانوایی نزدیک خانه از تافتون به سنگک تغییر وضعیت داد شاید دخلش به خرج بخواند 

طرح درمان پزشکی راه افتاد دکترها عمل ها را لغو کرد ....


پشیمونیم

پشیمونیم

اما چه کنیم تا ۳ سال دیگر هیچ فاید ندارد