توضیحاتی راجب شیعیان عربستان.


در حال حاضر شیعیان عربستان بین پانزده تا بیست درصد از جمعیت بیست و هفت میلیون نفری این کشور را تشکیل می دهند(حدودا پنج میلیون),

شیعیان عربستان بیشتر در استان شرقی ظهران در شهرهای قطیف و احساء سکونت دارند و در مناطق شمالی و جنوب این کشور نیز اقلیت شیعه موجود است .


طایفه شیعه مذهب مدینه را شیعیان نخاوله می گویند که دیر زمانی است در تاریخ شهر مدینه الرسول شناخته شده اند. و هماره استقلال مذهبی خود را حفظ کرده اند. شیعیان نخاوله نه می توانند آشکارا عقیده خود را بیان کنند و نه قادرند به آداب و رسوم خویش عمل نمایند. آنان حق ندارند که دستار سنتی خود را به سر کنند. مستخدمان دولتی شیعه مذهب که مجبور به حضور در نماز جماعت هستند نمی توانند علائمی از تشیع خود، مانند استفاده از تربت و مهر در نماز از خود نشان دهند.


در حال حاضر شیعیان مدینه در قسمت های مختلف شهر سکونت دارند. آنها پیش تر و قبل از توسعه جدید شهر در بخش های جنوبی و شرقی در حاشیه مسجد النبی نیز زندگی می کردند. اما اکنون بیشتر در محله غریات ، خیابان علی بن ابی طالب ، حوالی مسجد قبا، خیابان های قربان ، گاز و طالع ساکن هستند.


منطقه شرقیه عربستان که اکثریت شیعیان در آنجا زندگی می کنند از نظر وسعت حدود هشتصد هزار کیلو متر مربع می باشد که در بین چهارده منطقه ای که عربستان را تشکیل می دهند از همه وسیع تر بوده و از لحاظ جمعیت بعد از مکه و ریاض قرار دارد. منطقه شرقیه از ثروت های طبیعی مانند نفت و محصولات متعدد کشاورزی برخوردار است . لیکن یکی از محروم ترین نواحی این کشور محسوب می شود.


این منطقه همواره کانون بحران برای حکومت بوده است . دلیل این امر علاوه بر نوع برخورد رژیم حاکم، و محرومیت اهالی منطقه از مشارکت در حکومت ، اجرای سیاست تبعیض مذهبی بوده است .


عملاً بخش اعظم کارهای اجرایی نفت را شیعیان انجام می دهند تا جایی که چهل درصد کارگران آرامکو شیعه هستند و سرنوشت حکومت یعنی تولید ثروت در دست شیعیان رقم می خورد.


دولت عربستان در نواحی شرقیه از انجام مراسم مذهبی شیعیان علی رغم هجمه وهابیون جلوگیری نمی کند و تنها به آنان اجازه داده در مساجد مخصوص خود شعائر و فرایض مذهبی را بجای آوردند.


باید اضافه کرد غیر از شیعیان جعفری ، دو فرقه اسماعیلیه (در منطقه بحران) و زیدیه (در جنوبی ترین نقطه عربستان در شهرهای عسیر، نجران ، جده و ینبع) نیز در این کشور زندگی می کنند.