امروز دو مطلب را مورد نرم افزار های سوشال نتورک را در سایت احاد حزب الله درج کردم 

 


وی چت از شروع تا فیلترینگ

\\\"کوکو اینستگرام تانگو و وی چت\\\" بودن یا نبودن مسله کدام است...


البته محتوایی اصلی مقالاتت مبجث آسیب شناسی این نرم افزار هاست البته در یک مقاله دیگر برای اولین بار به بررسی نرم افزار های تخصصی سوشال نتورک یا همان شبکه اجتماعی می پردازیم