عشق از نظر دانش مغز و اعصاب یک راز است ... این جواب پروفسور مجید سمیعی است در پاسخ این سوال

آیا شما می‌توانید عشق را تعریف کنید !؟
علم مغز و اعصاب هنوز نتوانسته عشق را تعریف کند و عشق هنوز از نظر دانش مغز و اعصاب یک راز است.

پاداش و جایزه به‌عنوان ایجاد‌کننده انگیزه ثانویه یا محیطی لازم است
بدون پاداش انگیزه‌ای وجود ندارد و این برای همه انسان‌ها اثبات شده است.

انگیزه ثانویه شامل ارتقای استانداردهای زندگی انسان و افتخار، شهرت و رضایت است اما انسان‌هایی که با عشق کار می‌کنند و انگیزه درونی قوی دارند رمز موفقیت خود و جامعه‌شان هستند

از نظر من بزرگ‌ترین لذت زندگی انسان کمک به همنوع بدون هیچ‌گونه انتظاری است.

به همنوعان خود محبت کنید و هیچ وقت به‌خودتان مغرور نباشید و قدر سلامتی خود را بدانید و به استادان خود احترام بگذارید و فقط به‌دنبال پول درآوردن نباشید.

پروفسور مجید سمیعی