نَفــــــر اولِ کنکور شیمیِ دانشگــاه شریف سال 56

کســی که تو سن 19 سالگی، زبــان انگلیسی رو مثل بُـلـبُل صحبـت

می کرد،

به همین خاطر تو ماجرای تسخیر لانه ی جاسوسی شد سخنگوی

دانشجویان پیرو خط امام!

دومین یا سومین نفری بود که از درب سفارت خونه بالا رفت!

جنگم که شروع شد اول رفت غرب، منطقه ی بازی دراز، بعد هم اومد

جبهه ی جنوب!

با اینکه همیشه فرمانده بود اما نمی رفت از تو سنگر فرماندهی عملیات

رو فرماندهی کنه! همیشه اولین نفرِ ستون حمله بود!

زیاد تو جبهه دوم نیاورد! تو اولین روز عملیات الی بیت المقدس شهید شد

و توفیق نبود آزادسازی خرمشهر رو ببینه!

حالا این شهید با این ویژگی ها ببینیم تو وصیت نامه ش چی گفته:

" امت ما باید بداند!

از بزرگترین خطراتی که انقلاب را تهدید می کند، آفت نفوذ خطوط انحرافی

در خط اصلی انقلاب، یعنی (( خط امام )) است. "

شَـهیــد مُحسنِ وزوایی