بگذریم از صف ها که داستان درازی دارد ....

راست می گویند زمانه عوض شد و روزگار رنگ عوض کرد...

برای همین دیگر می گویند :

بنی آدم اعضایی یک دیگراند

که در صف به یکدیگر می پرند

در چندین سال گذشته صف ها به چشم دیدیم ...

صف نان

صف بنزین

صف مرغ

صف بزنج

صف دلار

صف گرانی

صف حجاب

صف خود پرداز

صف سهام عدالت

صف مسکن مهر

صف یارانه


حالا هم صف سبد کالا...

البته خدا رو شکر صف سبد جمعی از صف های بالا بود خدا رو شکر مکانیز بر بستر یارانه ها کارت هوشمند بود ... سیستم خبر رسانی بر پایه USSD که در نوع خود کم نظر بود و اندیشه دولت تدبیر امید بود اما کلا در هاله ای از ابهام بود

...

ما خودمان هم نفهمیدیم در کدام دسته هستیم

قشر کم در آمد

قشر پر در آمد 

همسایه ما یک دستگاه خانه دو طبقه و لکسوس به قیمت 410 میلیون دارد و سبد کالا

همسایه دیگر ما دو یتیم دارد اه دربساط ندارد و سبد کالا هم ندارد


چراااااااااااااااااااا؟؟؟؟

البته این را فراموش نکنم که مرحله دوم سبد در راه است ... برای شب عید ...

و فاز دوم هدفمندی هم با عمو نوروز خواهد آمد البته خدا بخیر کند .... که چه صف های جدید در انتظار است