نمی دانم چی بگم .....

 از شهید جمشید دانایی چی بگم ......

در سایه ی سنگین بی تدبیری جمشید دانایی فر یکی از پنج سرباز ربوده شده به شهادت رسید ...

گروهبان ..پر کشید....

امروز خبر کشته شدن گروهبان وظیفه " جمشید دانایی فر " تائید رسمی شد....

بله جمشید دانایی فر به شهادت رسید 

دوسال پیش ازدواج کــرده و نخستیــن فرزنــدش 10 روزه است
و هنــوز پـدر و فرزنــد، یکدیــگر را ندیده انــد و نخواهنــد دیــد !

چی بگم ....

نمیدونم دقیقا مسئولین چه کارهایی کرده بودند برای آزادی این پنج نفر ..منتهی چیزی که عیان است این است که..بی نتیجه بوده...

نه شایعه اعزام نیروهای ویژه درست بود و نه گویا کار هیئت اعزامی به پاکستان....

در این روزهای عید..یک خانواده داغدار فرزندی شد که برای پاسداری مرزها و از روی اجبار روزگار و نداشتن پارتی ..به بدترین نقطه مرزی اعزام شده بود...

کشور دوست و برادر و تروریست پرور پاکستان که گویا اصلا این مسئله برایش مسئله ای نبود و بیخیال اینان بود هیچ....یکی برای مردم ما توضیح دهد که مسئولین ما برای آزادی اینان دقیقا چه کار کرده اند؟؟؟

حتما باید این 5 نفر همگی کشته شوند تا ما از مرحله اعلام آمادگی برای نابودی جیش العدل به مرحله عمل برسیم؟؟؟؟

اقتداری که در مرزها نشان داده نشود ..در بیرون مرزها فایده ندارد...


ببخشید کمی تا قسمتی تند میگم .....

آقای روحانی! وزیر اطلاعات بایستی یک فرد خبره در امور اطلاعاتی و امنیتی باشه نه یک شخصی فرهنگی که توی سابقه ش فقط کار سیاسی و اعتقادی هست!

آقای روحانی! وزیر اطلاعات بایستی یک شخص فراجناحی و غیرقابل انعطاف حتی در برابر رئیس جمهور باشه !

آقای روحانی! از وزارت اطلاعاتی که شما و آقای هاشمی چیده اید نباید انتظار داشت که ریگی رو از آسمون به زمین بیاره ! 

5 سرباز اسیر شده هم می داند آن مردانی که دیپلمات به گروگان گرفته را در خاک پاکستان آزاد کردند دیگر رفته اند ..... !