عیدی اتحادیه اروپا به ایران .....

«انتخابات ریاست جمهوری ایران بر اساس استاندارهای دموکراتیک مدنظر اتحادیه اروپا برگزار نشده است» آقای روحانی از نظر اینها رییس جمهور ملت نیست!!!

«وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز تحت نقض سیستماتیک مداوم حقوق اساسی است» حقوق همجنس بازان به رسمیت شناخته نمیشود و قاچاقچیان مواد مخدر اعدام می شوند!!!

«تمام کارهای مقدماتی را انجام گیرد تا یک نمایندگی اتحادیه اروپا تا پایان سال 2014 در تهران افتتاح شود این نمایندگی می‌تواند ابزاری کارآمد برای تاثیرگذاری در سیاستهای ایران بوده و همچنین می تواند از گفت‌وگوها درباره موضوعاتی نظیر حقوق بشر و اقلیت را حمایت کند.» همون دخالت کاملا مستقیم محترمانه در تمام امور مملکت!!

بند هفدهم این قطعنامه تاکید می‌کند که « هیات‌های اعزامی پارلمان اروپا به ایران باید به دیدار با مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی متعهد بوده و به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشند.»

و حدود 30 بند دیگه که توضیحش دردی رو دوا نمیکنه .....

نکته: یک روزی هم رهبر مملکت میگفت یک گام عقب نشینی شما 10 گام پیشروی اون هاست .... ما از همه چیز کوتاه اومدیم اما طرف از چیزی کوتاه نیومد که هیچ گستاخ تر هم شد ...

نکته: یه بنده خدایی هم بود تو انتخابات میگفت هسته ای خاکریز اوله که اگر بدیم دست دشمن فردا به فضایی گیر میدن... پس فردا به نانو و روز بعد به حقوق بشر تا وقتی ما همه چیز را تسلیم کنیم ....

نکته:پاسخ کوبنده سخنگوی وزارت خارجه: اقدام پارلمان اروپا در تصویب قطعنامه ضدایرانی سازنده نیست.


بقولی نه مدیریت جهادی هست ...بعد از سفر شمال سمنان و در اخر کیش بهتر از این هم نمی شود ...