امام خمینی(ره) :
«بچه‌ها و جوان‌های ما خیال نکنند که مساله، مساله‌ی ملتِ گریه است
این ها را دیگران القا کردند به شماها که بگوئید ملت گریه
آنها از همین گریه ها می ترسند برای اینکه گریه‌ای است که گریه بر «مظلوم» است
اینهایی که تزریق می کنند به شما ملتِ گریه، ملتِ گریه، اینها خیانت می کنند. بزرگ‌هایشان و ارباب هایشان از این گریه‌ها می ترسند» - 58/7/30

«این مظاهر و مشائر و اموری که در اسلام در آن سفارش شده باید فکر کنید که اینها یک مساله سطحی نبوده است که می خواستند جمع بشوند و گریه کنند. خیر
ما ملتِ ««گریه سیاسی»» هستیم 
ما ملتی هستیم که با همین اشک ها، سیلِ جریان می دهیم و خُرد می کنیم سدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده است.» صحیفه نور ج13