شاید این جهان، جهنم دنیای دیگریست...

آلدوس هاکسلی


اگر عـــقل امــــروزمو داشتم
هیچ وقت اشتباهات دیــروزمو نمی کردم
ولی اگر اشتباهات دیـــروز مو نمی کردم
عــــقل امروزمو نداشتم
پس باید از اشتباهات نهایت استفاده رو کرد

"پروفسور سمیعی"


آقای مجری! یه سوال دارم !

مگه "محرمانه بودن اسناد" برای این نیست که از دسترس دشمن دور بمونه؟
آقای مجری : بله همینطوره!

فامیل دور: پس چرا توی توافق ژنو با دشمن توافق کردن مذاکرات "محرمانه " باشه و از دسترس ملت ایران دور بمونه؟!

آقای مجری: چی بگم من !

اصلا آقای مجری 35 بزرگتره یا 1 ؟ !

مجری: 35
من دیـــــــــــــگه حــــــــرفی نــــــــــدارم . . .


من مریلا زارعی موظفم توصیه ام به مسئولین باشد نه مردم؛
شما امکانات رفاهی را در اختیار مردم قرار بدهید مردم خودشان یارانه نمی‌گیرند.
اما منی که جایم گرم است و سقفی بالای سرم دارم
و جایزه و دستمزد خوب هم میگیرم، نمیتوانم از عزیزی خواهش کنم که یارانه نگیرد.

وحید یامین پور:

ما از دریافت یارانه انصراف میدهیم تا دولت بعدها به بهانه ی حل مسائل اقتصادی و تامین منابع پرداخت یارانه ها، بخشی از ... و حقوق مسلم مان را نفروشد...
چه بسا برخی دوست داشته باشند فشار اقتصادی به دولت آنقدر زیاد بشود که صحنه برای سازش و تنازل و ... فراهم شود ولی ما تقویت دولت را نوعی دفاع از حیثیت انقلاب می دانیم....

مردم انقلابی همیشه سنگ زیرین آسیاب اند. به از خودگذشتگی جماعتی که شام 24 خرداد تا صبح در خیابان ها رقصیدند امیدی نیست. مردم اگر بدانند به خاطر نان ممکن است ... را به قطعنامه های اروپایی بفروشند از جیبشان هم به دولت کمک میکنند.

=================

در طول هشت سال جنگ ایران و عراق تقریبا 213250 نفر شهید شدند

در بدن انسان سالم تقریبا 5/5نیم لیتر خون وجود دارد

...
مساحت کف دست انسان تقریبا 76 سانتی متر مربع است

حال حساب کنید :

برای پس گرفتن هر وجب این خاک چقدر خون ریخته شده ؟؟؟؟

جواب: برای هر وجب خاک ایران ، 51 قطره خون شهید داده شده .

بماند که عده ای هم زخمی و جانباز شدند