(((( برهنگی بیماری عصر ماست .... ))))

یکی از زنان نویسنده آمریکایی در کتاب خود به نام Regress ارتجاع این مطلب را پذیرفته و میگوید: "من به عنوان یک فمینیست اعلام میکنم که جامعه آمریکا هیچگاه مثل امروز آزاد نبوده، و در عین حال هیچ وقت خود را مثل امروز تا این حد نگونبخت نمیدیده است. این بدان معنی است که آزادی به او اندیشه و تفکّر صحیح را نیاموخته است."

وی در جای دیگری از کتاب خود میافزاید: "اما با وارد شدن حجاب به عرصه زندگی، معیارهایی مثل مادر بودن، احترام و حتی مفهوم خانواده و عفاف را درک کردیم."

******

چارلی چاپلین (بازیگر معروف کمدی)

دخترم هیچکس و هیچ چیز را در این جهان نمی توان یافت که شایسته آن باشد که دختری ناخن پای خود را به خاطر آن عریان کند... برهنگی بیماری عصر ماست به گمان من تن عریان تو باید از آن کسی باشد که روح عریانش از آن توست.

******
ویل دورانت (مورخ معروف)

زنان دریافتند که دست و دل بازی مایه طعن و تحقیر است و این امر را به دختران خود یاد دادند.

عفت، زن را توانا می سازد که با جستجوی بیشتری عاشق خود را، یعنی کسی را که افتخار پدری فرزندان او را خواهد داشت، برگزیند.

******

خانم «رَجنَر اختر» سمیناری را به نام "اندیشه پیرامون حجاب اسلامی" در لندن برگزار نمود. وی میگوید: "من این سمینار را تشکیل دادم تا از خانمهای محجبه و موضوع حجاب دفاع کنم تا حجاب در کشورم آزاد باشد."

وی میافزاید: «حجاب به نفع ما و کشور ماست. باید چنین سمینارهایی را در شهرهای مختلف کشور تشکیل داد تا حجاب را به همه معرفی نموده و آن را تبیین کند که همه بدانند حجاب نه تنها ضرری ندارد بلکه به نفع مردم، جامعه و کشور است.»


=========================

حسن عبــاسی :

در فضای سایبــر 450 میلیون وب‌سایت مستهجن وجود دارد ،
89 درصد کاربــران ایــن وب‌سایت‌ها آمریکایــی‌ها هستند،
چطور می‌شود در جایـی که مردان آن مدام برهنــگی می‌بینند،
89 درصد بـه سمت این گونــه سایت‌ها می‌رونــد ؟! 

==============================

یه مطلب هم از نگاه آیت الله جوادی آملی

دانشمند مسلمان و شیعه در مورد مقام زن میزارم ...جهت دوستان روشن فکر و فمینیست


توفیق زن بیش از مرد است و اگر انسان تنزل کند، 
حداقل باید بگوید زن همانند مرد است. 
زیرا تقریباً شش سال قبل از این که مرد، مکلف شود، 
زن را ذات اقدس اله به حضور پذیرفته است. 
زن همین که از نُه سالگى گذشت و 
وارد دهمین سال زندگى شد، 
خدا او را به حضور مىپذیرد و با او سخن مىگوید و 
روزه را بر او واجب مىکند، 
مناجات‌هاى او را به عنوان دستور مستحب شرعى گوش مىدهد. 
آن هنگام که مرد به عنوان یک نوجوان در حال بازى کودکانه است، 
زن مشغول راز و نیاز و نماز است. 
شش سال زمینه سازى کردن، 
از دوران نوجوانى او را به حضور پذیرفتن، 
نماز را که عمود دین است بر او واجب کردن، 
روزه را که سپر دین است و حج را که وفد الىاللَّه است و 
مهمانان در آن سفر به ضیافتگاه خداوند مىروند، 
بر زن واجب کردن، 
اینها همه نشانه آن است که زن براى دریافت فضائل، 
شایسته تر از مرد است. 
و اگر این منطق درست تبیین و اجرا گردد، 
نتیجتاً معلوم خواهد شد که زن بالاتر از مرد و لااقل همتاى مرد است....

آیت الله جوادی آملی