ادعایِ ساندی تایمـز (هفته نامه انگلیسی) :

ژنـرال سلیمانــی فرمانـده سپـاه قدس ایــران در بغداد فرمانـدهیِ
نیــروهای مسلح عراقی در مقابله با گروه تروریستـی داعش را بر عهده گرفتـه است !


داعش: بعد از تخریب کربلا و نجف به مشهد ایران خواهیم رفت

"رافضی"ها بدانند که هدف ما تخریب نماد شرک آلود در نجف، کربلاء و سامرا است. بدانید که بعد از تخریب این نمادها در عراق به ایران خواهیم آمد و مشهد ایران را با خاک یکسان خواهیم کرد.


روزنامه دبکا چاپ اسرائیل:

حتی تصور اشغال مرزهای غربی ایران توسط داعش خنده دار است.
80 میلیون ایرانی یک جا بر سر داعش خراب خواهند شد.

ایرانیها بر سر خاکشان با کسی تعارف ندارند. همه میدانیم ایرانیها باهوش تر از آنند که بگذارند داعش به مرزهایش نزدیک شود آنها (ایرانیها) نبرد را به بیرون از مرزهای خود کشیده اند...

اگر باور ندارید سایه ی قاسم سلیمانی را در عراق ببینید...
در نبردهای زمینی درون خاورمیانه ایران بخاطر تجربیاتش همیشه پیروز است .


فلسفه اش همینه :


" امتـی که امامش حسیــن(ع) است ، هرگز بـه زانـو در نخواهد آمد " ،