شرکت مالک نرم‌افزار وی چت، اعلام کرده پس از هشدار دولت برای برخورد با محتواهای غیراخلاقی در فضای سایبر، بیش از ۲۰ میلیون از حساب‌های کاربری وی چت در چین را به علت ترویج هرزه‌نگاری و فحشا، مسدود کرده است.

فضای مجازی


ک تحقیق جدید نشان می‌دهد استفاده از نرم‌افزار وی چت برای موارد غیراخلاقی و مستجهن رو به افزایش است و به همین دلیل، مقابله دولت چین با موارد هرزه‌نگاری در وی چت، گسترش یافته است.نشریه تایم، شرکت مالک نرم‌افزار وی چت، Tencent، اعلام کرده پس از هشدار دولت برای برخورد با محتواهای غیراخلاقی در فضای سایبر، بیش از ۲۰ میلیون از حساب‌های کاربری وی چت در چین را به علت ترویج هرزه‌نگاری و فحشا، مسدود کرده است.

با این که وی‌چت هم اکنون حدود ۵/۳ سال عمر دارد اما بیش از ۳۹۶ میلیون کاربر در چین دارد که مسدود کردن ۲۰ میلیون آنها به معنای ۵ درصد کل کاربران است.بر اساس گزارش‌ها، فحشا در چین از سطح شهرها در حال انتقال به اینترنت و موبایل است و در ماه‌های اخیر تبلیغ فحشا به شدت گسترش یافته بود. دولت چین نیز مقابله شدیدی با گروه‌های مروج فحشا در سطح اینترنت شروع کرده است.