کیست حسین را یاری کند

راست می گویند 

کوفیان طایفه ای صد رنگ اند

صبح در بیعت شب در جنگ اند ...

 و هنوز حسین در تفکرات اصلاحات ...

خط میخورد  


عبدالکریــم سروش :

فرهنــگ شهادت ، خشونت آفریــن است ! 

ولایت منحصــر در شخص نبــی اکرم است و 

بعد از او بـه کسی منتقل نشده است !

• بهمن ۷۷ •


آغاجـری،۱۰/۲/۸۱: 

سیـاوش در تاریخ ملی ما ایرانیـان مظهر

معصومیـت و پاکی است . آیا ما اثــری

در مورد حسیــن مانند منظومه‌ای که فردوسـی

در باب سیـاوش سروده است داریـم؟ 


عزت الله سحابـی ۱۶/۱۰/۷۸ :

آدم­ها و حتی معصومیــن(ع) خود به خود

بدون نظارت مـردم و به طور اصــولی

در معرض انحـراف هستنــد ! 


محمد سعیـد حنایی کاشانی فروردین ۷۸ :

تـراژدی حسیـن بن علی مشابه تراژدی­های آنتیگونـه،

تامس مـور و جـان پروکتور است.


محمـد خاتمی (اولیـن سالگرد دوم خرداد) :

اگر دیــن هم در برابر آزادی قرار بگیــرد

ایـن دیــن است که باید محدود شود نـه آزادی ! 


 عبدالکریــم سروش (دی ماه ۷۸):  


به نظر من رفتـار فاطمـه در پنهان شدن از

مقابل فرد نابینـا نمی­تواند الگوی رفتـاری

زنـان ما باشد ! 


و حالا امــروز : 


نجفقلی حبیبـی : 

در همین ایام عاشـورا چقدر پول هـا

خـرج می شود بازده فرهنـگی ش چقدراست؟

دو شب گریـه می کننـد و بعد می‌رونــد.