یه دوستی دارم همیشه اینو زمزمه میکنه بقول خودش مال هیچکسه (یه خواننده رپ فارسی )

نمکی با چرخش , کنار یه بنزه , هیکلو و چرخش همش کرایه ی بنزه
من , تو , اون بودیم از یه قطره 
حالا ببین فاصله ی ماها چقدره ... حالا خوب معنی این شعر می فهممم ...