کار رهبری چیست؟ چرا رهبر مملکت در مسایل داخلی مملکت دخالت نمیکند؟


شما یه لیوان بلوری پر از آبی را فرض کنید که عده ای از روی دشمنی و برخی هم بخاطر نادانی، دارن به طرفش سنگ پرتاب میکنن.

حالا کسایی که صاحب این ظرف آب هستن برای مراقبت از خود لیوان و آب درون اون بین خودشون تقسیم کار کردن که یکی از اصل ظرف مراقبت کنه و عده ای هم مراقب تمیزی آب لیوان باشن که آلوده نشه.

کار رهبری حراست از اصل نظام و کشوره(بخونید مراقبت از لیوان) و سه قوه باید مراقب وضعیت و معیشت مردم باشن (بخوانید تمیزی آب لیوان) ، حالا اگه رهبری بخاطر کم کاری، نادانی و یا دشمنی بعضی از مسولین از وظیفه خودش که حفظ اصل کشور است غافل بشه، دیگه ظرفی نمیمونه که بگیم آبش کثیفه یا تمییز، وقتی کشور ما هم یه چیزی مثل عراق و افغانستان بشه دیگه چه فرقی میکنه که گرونی باشه یا ارزونی؟!

بخاطر اینه که حضرت آقا در مشکلات درونی بجای اینکه خودشون درگیر بشن، مرتبا برا حل اونها از مسولین مطالبه میکنن. مگر مسایلی که هرچند داخلیه ولی بدونن که داره به اصل نظام ضربه میزنه.

انصافا هم تا بحال از عهده مسولیتشون خوب بر آمدن شاهدش هم 

عراق 

افغانستان 

لبنان 

سوریه 

اکراین و ....