حسین شرح حدیث عشق است 

و ماجرای شیعه و عشق حسین  قصه ای دراز .... که هنوز ادامه دارد

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
عشقت مرا دوباره از این جاده می‌برد

سخت است راه عشق ولی ساده می‌بردپای پیاده آمدم و شوق وصل تو

من را اگر چه از نفس افتاده، می‌برددل‌های عاشقان جهان کربلای توست

نام تو را هر عاشق آزاده می‌بردفریاد غربتت دل ما را تمام عمر

با کاروان نیزه از این جاده می‌برداین جاده دیده قافله اشک و آه را

بر روی نیزه ها سر خورشید و ماه رادیده‌ست در تلاطم طوفان بی‌کسی

یک کاروان بنفشه بی‌سرپناه راآن شب که ماند یاس سه‌ساله میان راه

یک لحظه بر نداشته از او نگاه رادر آخرین وداع غریبانه حرم

دیده عبور خواهری از قتلگاه راآن‌جا که داغ از جگرش بوسه‌ها ‌گرفت

گل‌زخم از نگاه ترش بوسه‌ها ‌گرفتوقتی رسید او که سر از دست رفته بود

از زخم‌های شعله ورش بوسه‌ها ‌گرفتاما گذاشت بر دل او حسرتی، نسیم

از گیسوان همسفرش بوسه‌ها ‌گرفتاز راه دور دختر هجران کشیده‌ای

هر بار از لب پدرش بوسه‌ها ‌گرفتدر باغ نیست غیر گل اشک و ارغوان

داغی نشانده بر دل آلاله‌ها، خزاناما گذشت هر چه که بود آن چهل غروب

برگشته سوی کرب و بلا باز کاروانبا کاروان غربت از این جاده آمدیم

ما را رسانده قافله ی تو به آسمانحالا رسیده‌ایم و سحرگاه جمعه است

«عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان»نظامیان به زوار اربعین خدمت میکنند

alalam_635534117502921790_25f_4x3

alalam_635534117367091790_25f_4x3

alalam_635534117605561790_25f_4x3

alalam_635534117824791790_25f_4x3