🔹افزایش آگاهی های مذهبی یکی از بهره هایی است که شبکه های اجتماعی میتوانند برای استفاده کنندگان از این ابزار نوین به همراه داشته باشند، اما شفاف نبودن فضا در این گونه شبکه ها، باب سوء استفاده های گوناگون را گشوده به خصوص در زمینه اعتقادات مذهبی.


ایجاد شبهه از طرق گوناگون، نمونه ای از آسیب هایی است که می تواند پایه های اعتقادی بخشی از کاربران فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را مورد تهدید قرار دهد.


ذکر احادیث و روایاتی در مورد علل گسترش خشکسالی و نباریدن باران و ارتباط آن با رفتار گروه خاصی از جامعه از آن دست موضوعات حساسیت برانگیزی است که این روزها مورد علاقه بسیاری از کاربران فضای مجازی قرار گرفته است و ذهن ما مثالهای نقض فراوانی را می یابد که عکس این ارتباط را ثابت میکند.


رک بگویم مثلا مرتب میشنویم که بدحجابی عامل کم بارانی شده و از طرف دیگر در جغرافیایی اندک دورتر عکس این قضیه را میبینیم.

نمیدانم چرا اهل فن و صاحبان منبر و تریبون کمتر سراغ این حدیث میروند؛


امام رضا (ع) می فرمایند:

هرگاه حاکمان دروغ بگویند باران نمی‌بارد.

میزان الحکمه جلد ۳ صفحه ۲۸۶... والعاقل تکفیه الاشاره